Sociale akuttilbud hjælper mennesker med psykiske vanskeligheder

29-08-2017

Døgnåbne akuttilbud øger trygheden og understøtter hverdagen for borgere, der er i psykisk krise. Det er nogle af hovedresultaterne i en evaluering, der også viser, at borgerne får færre indlæggelser og færre sengedage.

En akut psykisk krise opstår ikke nødvendigvis, så det passer med åbningstiderne i de almindelige socialpsykiatriske tilbud, som ofte også kræver enten visitation eller forudgående aftale. Der kan derfor være borgere, som ikke har adgang til et tilbud, som matcher deres behov.

Det er baggrunden for et forsøg med sociale akuttilbud, som har været afprøvet i 14 kommuner i årene 2014-17. Nu udgives en evaluering, og den viser positive resultater.    

Akuttilbud øger trygheden

Et socialt akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor voksne borgere i akut psykiske krise kan henvende sig anonymt, og når de selv mærker et behov for hjælp.

Tilbuddene giver derfor mulighed for at  yde en hurtig indsats og dermed undgå en eskalering af borgernes akutte udfordringer, uanset om det drejer sig om fx en krise i forbindelse med skilsmisse eller en forværring af en psykisk lidelse. Akuttilbuddene er forankret i den kommunale socialpsykiatri og fungerer i samarbejde med behandlingspsykiatrien.

Evalueringen af projektet viser gode resultater på flere parametre. Brugerne oplever, at akuttilbuddet øger deres tryghed og understøtter dem i en velfungerende hverdag i eget hjem. Flere af borgerne fortæller, at visheden om, at de kan ringe døgnet rundt, er tryghedsskabende i sig selv.

To grupper har særlig gavn af akuttilbuddene

Evalueringen viser også, at brugerne både har færre indlæggelser og ikke mindst markant færre sengedage i tiden efter deres første henvendelse til akuttilbuddene. Antallet af ambulante henvendelser stiger umiddelbart, men tendensen er kortvarig, og efter seks måneder ses færre besøg end i måneden før kontakten med akuttilbuddet.

Medarbejderne oplever, at to meget forskellige grupper af borgere får særligt meget ud af akuttilbuddet: Dels borgere helt uden forudgående kontakt til psykiatrien og dels borgere, der normalt har mange genindlæggelser.

Siden opstarten er der per 1. januar 2017 registreret ca. 33.500 henvendelser på tværs af de 14 akuttilbud, henvendelserne fordeler sig på ca. 4.400 unikke borgere, hvoraf knap 2.000 indgår i evalueringen.

Praksisnær model- og implementeringsguide

Som en del af projektet er der udviklet en model- og implementeringsguide. Guiden beskriver, hvordan man kan implementere et socialt akuttilbud og hvilke overvejelser, der er vigtige i valget af model for tilbuddet.

Både evalueringsrapporten og model- og implementeringsguiden er udarbejdet af Deloitte Consulting for Socialstyrelsen.

Evaluering af "Udbredelse sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig" 
 
Model- og implementeringsguide til "Sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig"

Senest opdateret 29-08-2017

Ny paragraf i Serviceloven

Sociale akuttilbud kan pr. 1. januar 2018 oprettes og drives efter Servicelovens § 82c i alle kommuner - eventuelt i samarbejde med andre kommuner, regioner og private leverandører.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her