Skab refleksion og læring om voksenansvar og magtanvendelse over for børn og unge

09-02-2017

Socialstyrelsen tilbyder undervisningsmateriale og videofilm om den nye lov om voksenansvar. Materialet skal understøtte implementeringen af loven i plejefamilier og døgntilbud og forebygge unødig magtanvendelse over for anbragte børn og unge.

Socialstyrelsen tilbyder undervisningsmateriale og dilemmafilm om den nye lov om voksenansvar. Materialet skal understøtte implementeringen af loven i plejefamilier og døgntilbud og forebygge unødig magtanvendelse over for anbragte børn og unge.

Den 1. januar 2017 trådte lov om voksenansvar for anbragte børn og unge i kraft. Voksenansvaret angiver, at ansvaret for at varetage den daglige omsorg for børn og unge ved en anbringelse overgår fra forældrene til plejefamilien eller personalet på anbringelsesstedet.

Ansvaret indebærer bl.a., at plejefamilierne og personalet på som led i varetagelsen af omsorgen kan foretage nødvendige indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges interesser.

For at skabe refleksion og styrke dialog og læring om de nye regler udgiver Socialstyrelsen nu et undervisningsmateriale og 20 små dilemmafilm.

Voksensansvarsloven

Voksenansvarsloven fastsætter rammerne for personale og plejeforældres adgang til at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret. Den nye lov skal samtidig sikre de anbragte børn og unges retssikkerhed, når der sker indgreb i deres selvbestemmelsesret, og forebygge unødvendig magtanvendelse.

Loven indeholder også bestemmelser, som de anbringende kommuner aktivt kan anvende for at fastholde særligt unge med adfærdsproblemer i et socialpædagogisk behandlingsforløb på et anbringelsessted.

Voksenansvarsloven regulerer forholdene under anbringelsen. Loven supplerer dermed servicelovens bestemmelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Filmene og det nye undervisningsmateriale

Socialstyrelsens materiale om den nye lov og forebyggende metoder er målrettet undervisning af plejefamilier og personale på opholdssteder og døgninstitutioner. Undervisningsmaterialet er lavet som en hjælp til socialtilsyn, driftsherrer, kommuner og andre, der skal opkvalificere plejefamilier og personale.

Som supplement tilbydes 20 dilemmafilm, som har til formål at skabe yderligere refleksion og læring hos plejeforældre og personale. Filmene handler om kendte dilemmaer i arbejdet med anbragte børn og unge og beskæftiger sig med forskellige bestemmelser i voksenansvarsloven. 

Filmene afløser de videoer, der tidligere har været tilgængelige på hjemmesiden ’Omsorg og magt’, og som har været meget efterspurgte.

Find undervisningsmateriale og dilemmafilm til fagpersoner

Film til anbragte børn og unge om deres rettigheder

I forbindelse med den nye lov om voksenansvar åbnes en særlig side på Socialstyrelsen.dk om anbragte børn og unges rettigheder. Websiden henvender sig direkte til børn og unge og fortæller gennem film og tekster om, hvilke rettigheder børnene og de unge har under en anbringelse hos en plejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution.

Myndighedssagsbehandlere, plejeforældre og personale på opholdssteder og i døgninstitutioner kan anvende siden til at skabe dialog med børnene og de unge om deres rettigheder under anbringelsen.

Se film og læs om anbragte børn og unges rettigheder 

 

Senest opdateret 09-02-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Voksenansvar - kurser

Myndighedssagsbehandlere tilbydes kurser i den nye lov om voksenansvar. Se på VIAs hjemmeside under Børnekataloget.

Kurser i loven om voksenansvar 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her