Seminar om ASK - Alternativ og Supplerende Kommunikation

15-08-2017

Den 30. - 31. oktober sættes der fokus på Alternativ og Supplerende Kommunikation ved et stort seminar. Vær med og styrk din forståelse af ASK og de udfordringer, der følger med, især ved de store overgange i livet.

Nogle borgere har funktionsnedsættelser, der indebærer, at de har særlige og komplekse behov for hjælp for at kunne kommunikere med omverdenen. Ofte tales der om ASK-brugere, dvs. brugere af forskellige former for Alternativ og Supplerende Kommunikation.

Denne målgruppe er omdrejningspunktet for et todages seminar i København 30. - 31. oktober 2017. Seminaret er arrangeret i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og organisationen ISAAC Denmark, der er den danske afdeling af International Society for Argumentative and Alternative Communication. 

De svære overgange

På seminaret vil deltagerne få en forståelse for, at ASK følger med gennem hele livet, og at en ASK-løsning kræver kontinuitet og livslang udvikling for at fungere.

Erfaringen er desværre, at mange ASK-brugere oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder, eller, at udviklingen går helt i stå ved overgange i livet, fx fra børnehave til skole og senere fra skole til voksentilbud og mellem forskellige boformer. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på netop dette område. 

Danske og internationale kapaciteter

Programmet byder på såvel internationale forskere som danske kapaciteter inden for området. Undervejs runder vi både forskerperspektivet, den fagprofessionelle vinkel og brugerperspektivet. 

Tilmeldingsfrist: 8. september.

Tilmelding, program, oplysninger om pris mv. på ISAACs hjemmeside 

Denne målgruppe er omdrejningspunktet for et todages seminar i København 30. - 31. oktober 2017. Seminaret er arrangeret i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og organisationen ISAAC Denmark, der er den danske afdeling af International Society for Argumentative and Alternative Communication. 

De svære overgange

På seminaret vil deltagerne få en forståelse for, at ASK følger med gennem hele livet, og at en ASK-løsning kræver kontinuitet og livslang udvikling for at fungere.

Erfaringen er desværre, at mange ASK-brugere oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder, eller, at udviklingen går helt i stå ved overgange i livet, fx fra børnehave til skole og senere fra skole til voksentilbud og mellem forskellige boformer. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på netop dette område. 

Danske og internationale kapaciteter

Programmet byder på såvel internationale forskere som danske kapaciteter inden for området. Undervejs runder vi både forskerperspektivet, den fagprofessionelle vinkel og brugerperspektivet. 

Tilmeldingsfrist: 8. september.

Tilmelding, program, oplysninger om pris mv. på ISAACs hjemmeside 

Senest opdateret 15-08-2017

Kontakt

Camilla Højgaard Nejst
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her