Selvhjælpsgrupper kan bidrage til at fastholde stoffrihed

23-02-2017

SMART Recovery er et koncept for anonyme selvhjælpsgrupper til borgere, der har været i behandling for stofmisbrug. En ny evaluering viser gode resultater for deltagerne, der får støtte til at fastholde behandlingsresultaterne.

Social stofmisbrugsbehandling har generelt god effekt, men mange oplever tilbagefald, når de har afsluttet behandlingen. Nu foreligger en evaluering, der tyder på, at deltagelse i selvhjælpsgrupper efter SMART-konceptet både kan støtte borgerne i deres livssituation generelt og bidrage til, at de opretholder stoffrihed.

SMART står for Self-Management And Recovery Training og er et helhedsorienteret, manualbaseret koncept for anonyme selvhjælpsgrupper, drevet af frivillige. Konceptet er udviklet i USA og er nu afprøvet herhjemme overfor borgere, der ønsker støtte og netværk efter endt stofmisbrugsbehandling.

Bedre mestring og styrket selvværd

Evalueringen af det danske projekt viser, at konceptet har været implementeret i overensstemmelse med intentionerne, og at borgerne har opnået positive resultater. 

Borgerne peger på, at selvhjælpsgrupperne styrker dem i at mestre deres situation, og at de får nogle konkrete værktøjer, der gør dem i stand til at træffe bedre valg nu og i fremtiden. Det gælder både i forhold til misbrugsadfærd og generelt i tilværelsen.

Deltagerne nævner også, at SMART-grupperne er med til at styrke deres sociale kompetencer, netværk og selvværd. De oplever, at de bliver accepteret i deres gruppe, og at de kan bidrage til løsning af både egne og andres problemstillinger.

Undervejs har en del af deltagerne uddannet sig til selv at blive facilitatorer for nye selvhjælpsgrupper. Rollen som facilitator kan fastholde en positiv selvudvikling og er også en måde at hjælpe andre på. Ved projektslutningen havde halvdelen af facilitatorerne brugerbaggrund.

25 SMART-grupper landet over

Afprøvningen af SMART Recovery i Danmark er blevet varetaget af frivillige organisationer og enkeltpersoner i samarbejde med en række projektkommuner. Der blev under afprøvningen oprettet i alt 25 selvhjælpsgrupper på tværs af landet, og samlet har 906 borgere deltaget i et eller flere SMART-møder.

Resultaterne af den danske afprøvning af SMART Recovery er på linje med internationale erfaringer med inddragelse af frivillige i efterbehandlingen og fokus på netværksdannelse.

Evalueringen er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Evaluering: SMARTS Recovery selvhjælpsgrupper til borgere med stofmisbrug

Senest opdateret 23-02-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her