Sådan kan samarbejdet med værestederne styrkes

13-03-2017

Det gavner nogle af de mest udsatte borgere, når sagsbehandlere og misbrugskonsulenter rykker ind på værestederne. Ny implementeringsguide beskriver, hvordan kommuner og væresteder kan styrke deres samarbejde gennem fremskudte indsatser.

Udsatte borgere får både bedre hjælp og mere tillid til kommunen, når de kan møde sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og støtte- og kontaktpersoner på værestederne, hvor de i forvejen færdes.

Ny implementeringsguide

Det viser en evaluering, KORA har lavet for Socialstyrelsen af et forsøg i Haderslev, Holstebro og Odense Kommune. Forsøget har haft fokus på et styrket samarbejde mellem de tre kommuner og de lokale væresteder. Som led i forsøget er der udviklet en model for, hvordan samarbejdet kan tilrettelægges, så en del af kommunens indsatser lægges direkte på værestederne. 

Nu udgives en implementeringsguide til andre kommuner og væresteder, der er interesserede i et tættere samarbejde. Guiden giver en kort, konkret beskrivelse af de forskellige elementer i den nye samarbejdsmodel og giver gode råd til, hvordan den kan implementeres lokalt.

Hvilke indsatser kan ligge på værestederne?

For mange udsatte borgere er værestederne et trygt helle, der betyder meget for dem og deres trivsel. Værestederne er derfor også et godt sted for kommunerne at opsøge de udsatte borgere med forskellige tilbud.

I samarbejdsmodellen drejer det sig om fremskudt sagsbehandling, fremskudt misbrugsbehandling og en styrket SKP-indsats. Konkret lægger guiden op til, at følgende indsatser tager udgangspunkt i værestederne:

  • Råd og vejledning i forhold til støttemuligheder fra kommunen
  • Udarbejdelse af handleplaner og tildeling af ydelser
  • Hjælp til at udfylde skemaer og andre administrative opgaver
  • Hjælp til at overskue privatøkonomien
  • Ledsagelse til møder i kommunen eller lignende instanser
  • Råd og vejledning i forhold til generel sundhed og misbrug
  • Hjælp til at komme i misbrugsbehandling
  • Støtte til at mestre eget liv, fx fastholde bolig og administrere egen økonomi.

Ud over de fremskudte indsatser indgår holdbaserede aktiviteter for brugerne i modellen. Formålet er bl.a. at styrke borgernes evne til at mestre deres tilværelse og styrke deres netværk.

Samarbejdet koordineres af et tværgående implementeringsteam, der består af repræsentanter fra de involverede forvaltninger og væresteder.

Gevinster ved de fremskudte indsatser

Erfaringerne fra de tre kommuner viser, at der er mange gevinster ved at udvikle værestedernes rolle. Fx forbedres både udredningen og den faglige indsats, og den større nærhed til borgerne giver gode muligheder for at komme i dybden med problemerne. Der er også færre udeblivelser fra møder med sagsbehandleren, og økonomien vurderes at balancere.

Implementeringsguide: Styrket social indsats på værestederne

Evaluering: Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats

Senest opdateret 13-03-2017

Kontakt

Kirstina Stenager
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her