Sådan kan borgere i prostitution få effektiv hjælp

27-04-2017

Der findes få sociale tilbud til borgere, der sælger seksuelle ydelser. En ny guide beskriver, hvordan kommunerne kan bruge den virkningsfulde metode CTI i arbejdet med målgruppen. Guiden er baseret på projektet Exit Prostitution.

På landsplan findes der kun få målrettede sociale tilbud til borgere, der har problemer i forbindelse med, at de sælger eller har solgt seksuelle ydelser. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe, og borgerne kan også selv være tilbageholdende med at opsøge støtte.

Nu udgiver SFI en guide til kommunerne, der beskriver, hvordan man effektivt kan hjælpe målgruppen. Det kan både være borgere, som aktuelt ønsker en vej ud af prostitution, og borgere, der oplever fx sociale eller psykiske problemer i forbindelse med prostitution og har behov for sammenhængende hjælp og støtte for at forbedre deres generelle livssituation.  

Guide beskriver målgruppe og indsats

Den nye guide er baseret på positive erfaringer med metoden CTI (Critical Time Intervention) i projektet Exit Prostitution. En evaluering fra SFI (marts 2017) viser, at borgerne i projektet oplever en klar forbedring af deres mentale trivsel og en bedre livssituation generelt. Samtidig falder omfanget af prostitution markant.

Nogle borgere, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser, er i kontakt med det kommunale system (fx beskæftigelses- og/eller socialforvaltningen), uden at kommunen kender til borgerens prostitutionserfaring. Andre i målgruppen er slet ikke er i kontakt med kommunen, selvom de har behov for støtte.

Guiden giver en introduktion til målgruppen af borgere, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser og kan have behov for en målrettet social indsats.

Guiden beskriver ligeledes erfaringerne med at bruge CTI til målgruppen, og hvordan man konkret kan arbejde med at implementere indsatsen i kommunen. Blandt de emner, der tages op, er uddannelse af CTI-medarbejdere, forankring af indsatsen og nogle af de særlige udfordringer, der kan være på prostitutionsområdet.

Om CTI-metoden generelt

CTI-metoden er kendetegnet ved en recovery-orienteret tilgang med fokus på empowerment og borgerens individuelle behov.  Indsatsen er opdelt i tre faser. I begyndelsen er støtten intensiv, hvorefter ansvar og opgaver gradvis overdrages til borgeren selv og dennes netværk.

Indsatsen er bygget op omkring en central støtteperson – CTI-medarbejderen – der koordinerer den samlede hjælp og yder social og praktisk støtte til borgeren.

CTI er en evidensbaseret metode, der tidligere er afprøvet til andre målgrupper, ligeledes med positive resultater.

Implementeringsguide: Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

Evaluering af projektet Exit Prostitution 

Senest opdateret 27-04-2017

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her