Recovery – nyt tema på Vidensportalen

29-06-2017

Livshistoriefortællinger, Åben Dialog og Feedback Informed Treatment er nogle af de metoder, som kan understøtte recovery for borgere med psykiske vanskeligheder. Se det nye tema på Vidensportalen.

Hvordan understøttes borgere, der oplever psykiske vanskeligheder, i deres recovery? Det kan du nu få indblik i et nyt tema på Vidensportalen.

Temaet præsenterer tre forskellige metoder, som kan bruges til at understøtte borgerens recovery: Livshistoriefortællinger, Åben Dialog og Feedback Informed Treatment. Alle tre metoder har fokus på borgerens perspektiv og borgerens ressourcer.

Ud over metoderne har temaet også særskilte afsnit om bl.a. recovery-begrebet, målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder og mental sundhed.

Åben Dialog

Åben Dialog er en tilgang, der har fokus på inddragelse af borgerens private og professionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder. I Socialstyrelsens afprøvning af Åben Dialog i 5 kommuner førte tilgangen til gode resultater ift. borgernes oplevelse af trivsel og mentale sundhed.

Livshistoriefortællinger

I arbejdet med Livshistoriefortællinger handler det om, at borgeren reflekterer over sit liv og skaber mening i fortidige begivenheder ved at fortælle sin livshistorie. Det kan hjælpe borgeren med at komme videre i recovery-processen. Livshistoriefortælling kan anvendes i gruppe- eller individuelle forløb.

Feedback Informed Treatment (FIT)

FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab. FIT kan anvendes uafhængigt af den specifikke problemstilling og indsats, og bruges til både børn og voksne. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatsen ved at inddrage borgeren.

Forskningen peger på, at anvendelse af FIT både kan bidrage til at forbedre borgernes trivsel og udvikling og til at forebygge og reducere frafald i støtteforløb.

Gå til det nye tema om recovery på Vidensportalen

Se oversigten over alle Vidensportalens temaer på voksenområdet

Senest opdateret 30-06-2017

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her