Pulje: Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

12-07-2017

Ansøgningsfristen for puljen rykkes til den 8. august 2017.

Flere organisationer har gjort Tilskudsadministration opmærksom på, at fristen medio juli er en udfordring på grund af ferieperioden.

Tilskudsadministration har derfor undtagelsesvist besluttet, at ansøgningsfristen for puljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper ændres fra den 18. juli 2017 til den 8. august 2017.

Som et nyt tiltag i 2017 har Tilskudsadministration indført og udmeldt en puljekalender, der er offentliggjort i januar med henblik på, at alle ansøgere har mulighed for at forberede ansøgninger i god tid, herunder også til ansøgningspuljer med frist henover sommeren.

Puljekalenderen kan ses på www.tilskudsportal.sm.dk. 

Det må forventes, at der også fremover vil være ansøgningspuljer med ansøgningsperiode samt frist i juli, da dette er nødvendigt for, at kunne udmønte alle årets ansøgningspuljer. Der opfordres derfor til at holde sig orienteret i puljekalenderen samt tilmelde sig nyhedsbrevet.

Allerede indsendte ansøgninger?

Ansøgere, der allerede har sendt en ansøgning, og som ønsker at opretholde deres allerede indsendte ansøgning, og ikke har ændringer til denne, skal ikke foretage sig yderligere.

Ansøgere, der har indsendt en ansøgning ved udgangen af 12. juli 2017, og som ønsker at ændre deres allerede indsendte ansøgning, har mulighed for at sende en ny ansøgning via Tilskudsportalen. Den nye ansøgning skal oprettes på samme sag, som den allerede indsendte ansøgning. Dette gøres ved at udfylde dokumentet hjælpeskema til ansøgning, som ligger på ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen. Der kan ligeledes foretages ændringer i budgettet ved at udfylde hjælpeskema til budget, som ligger på puljens side. I forbindelse med indsendelse af en ny ansøgning, skal ansøger oplyse, at ansøgningen erstatter en tidligere indsendt ansøgning. Tilskudsadministration sagsbehandler alene den senest indsendte ansøgning på samme sag.

Nye ansøgere kan som vanligt indsende deres ansøgning via ansøgningspuljens side på portalen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 8. august 2017 kl. 12.00.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, frivillige aktører gennemfører.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 25-11-2021

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her