Pulje: Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

20-06-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist: 18. juli 2017 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 20 mio. kr. til at hjælpe socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, der har gavn af den indsats, som de frivillige aktører gennemfører.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper.

Det er ansøgningspuljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle, NGO’er, frivillige organisationer og private aktører har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, frivillige aktører gennemfører.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 18. juli 2017 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen 

Senest opdateret 20-06-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her