Pulje: Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, socialt udsatte samt integrationsprojekter

23-01-2017

Der er genudmeldt en ansøgningspulje til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, socialt udsatte samt integrationsprojekter. Ansøgningsfrist: 17. februar 2017 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje på 29,9 mio. kr. til udviklingsinitiativer.

Formålet med ansøgningspuljen er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af frivillige organisationer, private aktører, ngo’er m.v.

Det er ansøgningspuljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle frivillige organisationer, ngo’er, private aktører mv. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, omfatter alle socialt udsatte grupper og personer i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, private aktører, ngo’er, m.v. gennemfører.

Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 17. februar kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, private aktører, ngo’er mv.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 23-01-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her