Pulje: Udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

19-09-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser. Ansøgningsfrist: 27. oktober 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 14,9 mio. kr. til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser. 

Formålet med ansøgningspuljen er at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og som kan profitere af gruppeindsatser. Det sker med henblik på at skabe ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder, og som vurderes at kunne profitere af gruppebostøtteindsatser. Målgruppen skal være inden for målgruppen for servicelovens § 85 og dermed modtage socialpædagogisk bistand (bostøtte).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af alle landets kommuner. Kommuner kan søge alene eller i et samarbejde med kommunale, regionale eller private tilbud eller med frivillige aktører.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 19-09-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her