Pulje: Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

09-02-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap. Ansøgningsfrist: 8. marts 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,9 mio. om bistand til forældre til børn med handicap.

Formålet med ansøgningspuljen er at give kommunerne mulighed for at tilbyde tidsbegrænset, intensiv mestringsstøtte til forældre til børn med handicap. Støtten skal gives i den første tid efter, at barnet er født eller har fået sit handicap.

Familierne skal i en forsøgsperiode tilbydes op til 15-20 timers særligt tilrettelagte familieterapeutiske forløb, der skal hjælpe til at bearbejde psykiske reaktioner eller følger efter konstatering af barnets funktionsnedsættelse eller kroniske sygdom. Forløbene evalueres med henblik på vurdering af behov hos forældrene samt af, om terapeutisk eller anden bistand er en virkningsfuld forebyggende indsats, der styrker forældrenes og familiernes mestring. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er forældre til børn med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, herunder kronisk sygdom, i alderen 0-18 år. Børnene har behov for og kan profitere af familieterapeutisk bistand til styrket mestring og håndtering af hverdagen. Indsatsen tilbydes til forældre, hvor der er tegn eller symptomer på fx stress, mistrivsel, sorg og krisereaktioner eller negativ familiedynamik.

Ansøgerkreds

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. Der vil ved vurderingen af ansøgninger blive lagt vægt på, at ansøger har modtaget støtte i anden projektperiode.

Projektperiode

Den samlede projektperiode for hele initiativet er den 1. januar 2016 til 31. december 2017. Denne ansøgningspulje dækker tredje ansøgningsrunde med projektperiode fra 1. marts 2017 til 31. december 2017.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 8. marts 2017 kl. 12.00.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 09-02-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her