Pulje: Styrkelse af udsatte børn og unges mentaliseringsevne

05-09-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til opholdssteder og døgninstitutioner, der ønsker at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne. Ansøgningsfrist: 17. oktober 2017 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 14 mio. kr., som kommunale, regionale og private opholdssteder og døgninstitutioner kan søge.

Ansøgningspuljens formål er at styrke anbragte unges mentaliseringsevne, trivsel, handlekraft og sociale færdigheder via tre udvalgte mentaliseringsbaserede indsatser, der skal modnes og afprøves. I projektperioden gives kompetenceudvikling i den valgte indsats, som implementeres og der skal bl.a. generes viden om de konkrete indsatser, så indsatsernes effekt og faglige potentiale kan vurderes ved projektets afslutning.

Ansøger kan vælge at implementere en af følgende indsatser:

  • Robusthed.dk (afprøvning)
  • Mentaliseringsguiden (afprøvning)
  • Mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer (modning)

De udvalgte indsatser implementeres ved at uddanne det pædagogiske personale på døgninstitutioner og opholdssteder til at anvende en af tre udvalgte indsatser, så de kan støtte de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne. 

Målgruppen for ansøgningspuljen er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninstitutioner.

Anbringelsesstedernes arbejde med at implementere indsatserne vil blive understøttet gennem et samarbejde med Socialstyrelsen, en ekstern leverandør af kompetenceudvikling og en ekstern evaluator.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 17. oktober 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommunale, regionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner efter servicelovens § 66 stk. 1, pkt. 5 og 6. Kommuner og regioner kan også søge på vegne af opholdssteder og døgninstitutioner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om initiativet d. 18. september 2017 i Socialstyrelsen i Odense.

Læs om informationsmødet 18. september

 

 

 

 

Senest opdateret 05-09-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her