Pulje: Specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

18-07-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af udsatte grønlændere i Danmark. Ansøgningsfrist: 25. august 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5 mio. kr. til at sikre specialiserede tilbud fra frivillige organisationer og private aktører målrettet udsatte grønlænderes særlige behov. 

Udsatte grønlændere adskiller sig fra andre socialt udsatte borgere i Danmark ved, at de kan have særlige sproglige og kulturelle udfordringer og et begrænset kendskab til det danske systems indretning. Det kan skabe forskellige barrierer og gøre det vanskeligt for dem at udnytte eksisterende tilbud optimalt.

Ansøgere kan søge om støtte til at afholde projekter, som indeholder specialiserede tilbud til udsatte grønlændere, som imødekommer og tilgodeser målgruppens særlige behov. Projekterne kan enten være nyetablerede eller igangværende indsatser.

Ansøgningspuljen indgår som led i et større initiativ om effektiv støtte til udsatte grønlændere i Danmark.

Målgruppe 

Målgruppen er herboende, socialt udsatte grønlændere, som har særlige udfordringer med at blive en del af det danske samfund. Ansøgningspuljen kan anvendes til tilbud til udsatte grønlændere, herunder tilbud til fx grønlandske kvinder, eller tilbud og behandling, der foregår på grønlandsk, fx specialiserede behandlingstilbud til alkoholmisbrug.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 25. august 2017 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og private aktører, der har erfaringer med og varetager specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 18-07-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her