Pulje: Sommerferiehjælp til udsatte familier

16-02-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til sommerferiehjælp for udsatte familier med hjemmeboende børn. Ansøgningsfristen er den 9. marts 2017.

Socialstyrelsen har den 9. februar 2017 udmeldt en ansøgningspulje på 4,85 mio. kr. til sommerferiehjælp til udsatte familier.

Ansøgningspuljen har til formål at give udsatte familier med hjemmeboende børn mulighed for et sommerferieophold med opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de problemer, der præger deres hverdag.

Mange frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger arrangerer ferieophold for socialt udsatte familier med børn, og foreningerne kommer dermed i kontakt med en lang række socialt udsatte familier. Det giver foreningerne en god mulighed for på længere sigt at bistå familierne med at få familielivet og hverdagen til at fungere bedre.

Tilbuddet om en sommerferie er indgangsvinklen til at rekruttere familierne til de opfølgende sociale aktiviteter, som fx kan handle om børneopdragelse, husholdningsøkonomi, motion, sund mad eller kulturudflugter.

Familierne søger selv foreningerne om deltagelse i sommerferieophold, og det er et positivt udgangspunkt for samværet, at familierne ofte har stor tillid til de foreninger, der arrangerer sommerferieophold. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier, der har hjemmeboende børn, og som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie, og som fx er kendetegnet ved misbrugsproblemer, sindslidelse eller mistrivsel.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 9. marts 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold for socialt udsatte familier.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 16-02-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her