Pulje: Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

21-06-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til social støtte i overgang til og fastholdelse i job. Ansøgningsfrist: 1. september 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 29,8 mio. kr. i 2017. Formålet er at afprøve en sammenhængende socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, der skal hjælpe udsatte ledige i at komme i job og fastholde jobbet også på længere sigt.

Indsatsen er beskrevet i en indsatsmodel, der består af tre elementer:

  • Tværgående samarbejde om sagsbehandlingen mellem jobcenteret og socialforvaltningen
  • Virksomhedsforløb med fokus på ordinære timer og borgerens trivsel
  • Fokuseret, intensiv og tidsafgrænset støtte i overgangen til og fastholdelse i job.

Projektkommunerne får hjælp til arbejdet med at implementere og følge op på indsatsen gennem hele projektperioden. Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Målgruppe

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med minimum et års ledighed. Målgruppen er kendetegnet ved at stå over for komplekse og sammensatte problemer, herunder handicap, psykiske lidelser eller sociale problemer.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 1. september 2017 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Alle landets kommuner kan søge om midler fra puljen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

 

 

 

 

Senest opdateret 21-06-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her