Pulje: SærligSoc-puljen

23-02-2017

Der er udmeldt en udlodningspulje til særlige sociale formål. Ansøgningsfrist: 23. marts 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en udlodningspulje på 13,2 mio. kr. til særlige sociale formål. Formålet med udlodningspuljen er at støtte frivilligt socialt arbejde gennem projekter, der styrker den frivillige indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Det forventes, at projekterne bidrager til forandring eller positive oplevelser for målgruppen gennem frivilligt arbejde.
Ansøgningspuljen støtter kun afgrænsede projektudgifter.

Målgruppe

Mennesker med sociale problemstillinger eller mennesker i en svær livssituation.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til projekter, hvor den frivillige ulønnede arbejdskraft er et væsentligt element i indsatsen. Konkret kan der søges til følgende projekttyper:

  • Krisecentre
  • Brugerorganisering indenfor sindslidende-, misbrugs- og hjemløseområdet
  • Ferieformål
  • Sociale aktiviteter i boligområder
  • Målrettede projekter i sygdomsforeninger
  • Projekter, der indebærer nyudvikling af frivilligt socialt arbejde

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 23. marts 2017 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger, grupper samt enkeltpersoner.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 23-02-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her