Pulje: Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

04-07-2017

Der genudmeldes en ansøgningspulje til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser. Ansøgningsfrist: 15. august 2017.

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje på 3,9 mio. kr. til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser.

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte resocialisering af dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller afsoner i fængsel.

I projektet afprøves samarbejdsmodellen ”Et liv i frihed uden kriminalitet” mellem kommunen og Kriminalforsorgen Det forventes, at 1-2 kommuner deltager.

Projektet skal medvirke til, at målgruppen får styrket kompetence til at mestre et liv i frihed uden kriminalitet og en øget sandsynlighed for at komme i beskæftigelse og opnå stabile boligforhold. Derudover skal ansøgningspuljen medvirke til et kompetenceløft blandt medarbejdere, der har kontakten til målgruppen, og etablering af et tæt og koordineret myndighedssamarbejde omkring målgruppen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er dømte personer over 18 år med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv. 

Målgruppen er under tilsyn af KIF Aarhus eller afsoner en dom i Møgelkær Fængsel.

Tilsynsklienterne kan enten afsone en betinget dom med vilkår om tilsyn, afsone under intensiv overvågning i hjemmet (fodlænke), være prøveløsladt eller være i samfundstjeneste.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 15. august 2017 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen.

Senest opdateret 04-07-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her