Pulje: Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

24-03-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser. Ansøgningsfrist: 29. marts 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 3,9 mio. kr. til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser.

Formålet er at understøtte resocialisering af dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv.

Dette sker ved at afprøve samarbejdsmodellen ”Et liv i frihed uden kriminalitet” mellem kommunen og Kriminalforsorgen i 1-2 kommuner.

Projektet skal medvirke til, at målgruppen får styrket kompetence til at mestre et liv i frihed uden kriminalitet og en øget sandsynlighed for at komme i beskæftigelse og opnå stabile boligforhold. Derudover skal ansøgningspuljen medvirke til et kompetenceløft blandt medarbejdere, der har kontakten til målgruppen, og etablering af et tæt og koordineret myndighedssamarbejde omkring målgruppen.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv.

Målgruppen er under tilsyn af KIF Aarhus eller afsoner en dom i Møgelkær Fængsel. Tilsynsklienterne kan enten afsone en betinget dom med vilkår om tilsyn, afsone under intensiv overvågning i hjemmet (fodlænke), være prøveløsladt eller være i samfundstjeneste.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 29. marts 2017 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 24-03-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration