Pulje: Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

03-05-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til åbne rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år. Ansøgningsfrist: 29. maj 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 9,8 mio. kr. i 2017 til åbne rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år. Formålet med initiativet er, at psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år får let adgang til at tale med voksne om de udfordringer, de unge oplever.

Rådgivningstilbuddet skal have et forebyggende sigte, og rådgivningen skal primært udføres af frivillige. Tilbuddet skal være gratis for brugerne, der frit kan henvende sig anonymt og uden aftale.

Mange unge oplever, at livet er svært på forskellige måder og kan have behov for at tale med en voksen, der har tid og lyst til at lytte og hjælpe den unge videre. Den unge kan fx opleve ensomhed, tristhed, kærestesorger, præstationspres, stress eller familieproblemer. For nogle unge opleves de forskelligartede og ofte omfattende krav til voksenlivet også svære at håndtere og leve op til.

Indsatsen forventes at medvirke til, at de unge føler sig bedre rustet til at håndtere deres situation, og at det herigennem kan forebygges, at deres problemer forværres. Initiativet forventes også at føre til, at flere psykisk sårbare unge, som har behov for særlig støtte, kommer i kontakt med de rette behandlingstilbud på et tidligere tidspunkt.

Målgruppe

Målgruppen for initiativet er psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år, der har behov for åben og uforpligtende rådgivning om de udfordringer, de oplever i deres hverdag.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 29. maj 2017 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer m.fl., der har dokumenteret erfaring med at drive tilbud til denne målgruppe og har gode erfaringer med rekruttering af frivillige.

Tilbuddet skal oprettes som et nyt tilbud og eksisterende rådgivningstilbud kan ikke komme i betragtning.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 03-05-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her