Pulje: Personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

11-09-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Der er ansøgningsfrist 23. oktober 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 9,5 mio. kr. til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social støtte fra kommunen.

Det forventes, at de deltagende borgere opnår større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet, ved at borgerne selv definerer egne udfordringer og mål.

Ansøgningspuljen støtter kun afgrænsede udgifter.

Målgruppe

Borgere med særlige sociale problemer.

Hvad kan der søges støtte til?
Kommuner, der opnår tilskud fra ansøgningspuljen, kan tildele et borgerstyret budget til en værdi af op til 50.000 kr. til den enkelte socialt udsatte borger, som vedkommende herefter kan råde over og anvende efter eget ønske til forskellige aktiviteter og mindre udgifter. Kommunen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist 23. oktober 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?
Ansøgerkredsen er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 11-09-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her