Pulje: Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

15-06-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af udsatte grønlændere i Danmark. Ansøgningsfrist: 18. august 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 15,2 mio. kr. til afprøvning af metoder, der gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere, så målgruppen i højere grad profiterer af den sociale indsats, der ydes.

I indsatsen kombineres peer-støtte, hvor en borger med grønlandsk baggrund fungerer som støtteperson for en udsat grønlænder, og Critical Time Intervention-metoden (CTI), hvor en koordinerende, gennemgående kommunal støtteperson yder en intensiv, tidsafgrænset indsats i en kritisk overgangsfase.

Kommuner og civilsamfundsorganisationer skal i projektperioden fra 15. oktober 2017 – 31. december 2020 arbejde tæt sammen med Socialstyrelsen og evaluator om evaluering af metoden og indsatsen. Det forventes, at 2-4 kommuner i samarbejde med civilsamfundsorganisationer vil kunne opnå støtte fra ansøgningspuljen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er herboende, socialt udsatte grønlændere, herunder nytilflyttede grønlændere med behov for en særlig og intensiv indsats i en tidsafgrænset periode.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 18. august 2017 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner.

For at opnå tilskud fra ansøgningspuljen, skal en kommune indgå i samarbejde med en eller flere civilsamfundsorganisationer.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 15-06-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her