Pulje: Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

15-06-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til afholdelse af opfølgende samtaler og netværksskabende aktiviteter med tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn. Ansøgningsfrist: 18. august 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 3,1 mio. kr., som private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner kan søge til at afholde opfølgende samtaler og netværksskabende aktiviteter med tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn.

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte, at unge, der tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, følges det første år efter anbringelsen er afsluttet. Det skal ske gennem kontakt med en person fra anbringelsesstedet, hvor den unge har boet, som kan komme med gode råd og hjælpe den unge på rette vej i voksentilværelsen.

Projektet giver anbringelsesstederne mulighed for at følge tættere op på unge, hvis anbringelse er ophørt. Anbringelsesstederne kan samtidig få viden om de unges behov og ønsker til opfølgende kontakt og deres udfordringer i overgangen til voksenlivet.  

Ansøgningspuljen er desuden en mulighed for at afprøve en indsats, der senere kan bidrage til anbringelsesstedets tilbudsvifte.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 18. august 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af private opholdssteder og døgninstitutioner samt af kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner.

Kommuner, der søger om støtte på vegne af døgninstitutioner, skal oplyse hvilke af kommunens døgninstitutioner, der indgår i projektet.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 15-06-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her