Pulje: Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

09-02-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap. Ansøgningsfrist: 23. marts 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 14,55 mio. kr. til støtte til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap.

Formålet er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Projekterne skal styrke målgruppens muligheder for at have aktive, selvstændige liv og deres muligheder for inklusion i samfundet. De langsigtede gevinster af projektet bliver, at voksne med kognitive funktionsnedsættelser, som har behov for socialpædagogisk ledsagelse, i øget grad har aktive selvstændige liv og er mere inkluderet i samfundet.

De nye initiativer skal være et supplement til de socialpædagogiske indsatser, som kommunerne skal levere som en del af deres kerneydelse.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er voksne med handicap, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til en ledsagerordning efter servicelovens § 97, fordi de ikke kan færdes uden socialpædagogisk støtte. Målgruppens funktionsnedsættelser kan både være lette, moderate eller svære.

Ansøgningspuljens målgruppe omfatter ikke borgere med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller borgere med særlige sociale problemer.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 23. marts 2017 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 09-02-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her