Pulje: Midlertidige nødovernatningstilbud for vinteren 2017/2018

07-07-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 4,0 mio. kr. til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud for vinteren 2017/2018. Der er ansøgningsfrist 20. august 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 4,0 mio. kr. til etablering og drift af nødovernatningstilbud for vinteren 2017/2018.

Ansøgningspuljens formål er at etablere midlertidige overnatningsmuligheder til gadesovende hjemløse i vintermånederne. Målet er, at gadesovende hjemløse får mulighed for akut overnatning i vintermånederne. Med denne ansøgningspulje kan der søges om midler til etablering og drift af nødovernatningstilbud i perioden fra 15. november 2017 til 31. marts 2018.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er gadesovende hjemløse, der har behov for et akut overnatningstilbud i vintermånederne, og som ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen.

Gældende ret skal følges, og der må dermed ikke gives husrum til personer uden lovligt ophold i landet i forbindelse med etablering af nødovernatningspladser.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 20. august 2017 kl. 12.

Hvem kan søge?

Frivillige og private organisationer/foreninger samt kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes enNemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 07-07-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her