Pulje: Investering i efterværn til unge

28-08-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til kommuner, der ønsker at investere i efterværn til unge. Ansøgningsfrist: 20. oktober 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 16,5 mio. kr., som kommuner kan søge til at omlægge efterværnsindsatsen i kommunen, herunder gøre en særlig indsats for at motivere de unge, så de sikres den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte overgangen til et selvstændigt voksenliv for anbragte eller tidligere anbragte unge ved at sikre, at de unge kommer i egen bolig og i gang med uddannelse og beskæftigelse.

Kommuner, der ansøger investeringspuljen, skal være indstillet på at arbejde ud fra en ændret tilgang, hvor udgangspunktet er, at efterværn tilbydes alle unge, der ved overgangen til voksenliv er anbragt eller har en kontaktperson.

Målgruppen for ansøgningspuljen er alle unge i alderen 18-22 år, der er omfattet af efterværn i § 76 i lov om social service.

Midler fra ansøgningspuljen kan fx anvendes til at foretage en tættere opfølgning på efterværnsindsatsen, til efteruddannelse og kompetenceudvikling, til implementering af metoder målrettet unge i efterværn eller til konkrete indsatser over for unge. Midler fra ansøgningspuljen til konkrete indsatser kan dog alene anvendes, hvis kommunerne iværksætter efterværn ud over det, som i dag er krav efter serviceloven.

Kommunernes arbejde med at omlægge efterværnsindsatsen vil blive understøttet gennem et partnerskab med Socialstyrelsen, hvor fokus vil være på at udvikle kommunens samlede efterværnsindsats.

Der vil i 1. kvartal 2018 være en ny ansøgningsrunde til investering i efterværn i 2018 med en ansøgningspulje på 43,0 mio. kr.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 20. oktober 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

 

 

Senest opdateret 28-08-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her