Pulje: Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

01-09-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Ansøgningsfrist: 20. oktober 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 123,1 mio. kr. til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. 

Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering.

 Det forventes, at ca. 10 kommuner modtager midler fra ansøgningspuljen. Midlerne skal dække investeringen i en tidligere og mere forebyggende indsats i PPR i dagtilbud og skole gennem ansættelse af ekstra PPR-medarbejdere og deltagelse i et partnerskab.

Kommunerne ansøger om et samlet beløb på 12,3 mio. kr. pr. kommune i projektperioden. Heraf skal 1,8 mio. kr. anvendes til deltagelse i partnerskabet, mens 10,5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af ca. fire medarbejdere årligt i projektperioden.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR enten i form af en forebyggende, foregribende eller mere indgribende indsats.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 01-09-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her