Pulje: Initiativer til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats

06-02-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til initiativer, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 24. marts 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på i alt 24,9 mio. kr. som kommuner kan ansøge med henblik på at investere i en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Målet er, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende indsats, og at indsatsen er kvalificeret og skaber progression for det enkelte barn eller ung.

Der kan bl.a. ansøges om midler til:

  • Nye indsatser og metoder, der styrker den tidlige forebyggende tilgang i den samlede kommunale indsatsvifte.
  • Tiltag eller metoder, der styrker det tværfaglige samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skoler, PPR og børnemyndighedsområdet.
  • Afprøvning af evidensbaserede metoder og redskaber til opfølgning på mål og progression af indsatsen hos barnet eller den unge.
  • Opkvalificering eller uddannelse af medarbejdere i nye løsninger og metoder.
  • Udbredelse af allerede eksisterende og velfungerende initiativer i kommunerne til en styrkelse af tidligere forebyggende indsatser. 
  • Personaleressourcer til opstart af nye tiltag eller opgaver i forbindelse med en styrkelse af tidlige forebyggende indsatser.

Målgruppe

Målgruppen er socialt udsatte børn, unge og deres familier, der har behov for særlig støtte eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte. 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 24. marts 2017 kl. 12.

Ansøgerkreds

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ved fordeling af ansøgningspuljen vil det blive prioriteret, at midlerne fordeles til kommuner, der ikke tidligere har fået tildelt økonomisk støtte i forbindelse med ansøgningspuljen i 2016.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen 

Senest opdateret 06-02-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her