Pulje: Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

22-02-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål grundfinansiere drift af etablerede frivilligcentre i 2017 (FRIG 2017). Ansøgningsfrist: 21. marts 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 21 mio. til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG 2017). Ansøgningspuljens formål er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 21. marts 2017 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af etablerede frivilligcentre i Danmark, som er organiseret som frivillige foreninger eller selvejende institutioner med selvstændigt regnskab.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 22-02-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her