Pulje: Etablering af nye frivilligcentre

24-02-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at støtte etableringen af nye frivilligcentre (ETFRI 2017). Ansøgningsfrist: 7. april 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,9 mio. kroner til støtte af etablering af nye frivilligcentre (ETFRI 2017).

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til en toårig etableringsperiode af nye frivilligcentre, så de kan bidrage til udvikling af frivilligt arbejde i kommunerne. Målet med ansøgningspuljen er at etablere to nye frivilligcentre, der fra 1. juni 2019 opfylder kriterierne for at modtage grundfinansiering.

Erfaringer viser, at et frivilligcenter i lokalsamfundet giver en mere systematisk hjælp til frivillige foreninger, en lettere indgang for borgere til at udføre frivilligt socialt arbejde og en mere systematisk inddragelse af frivillige foreninger, fx i samarbejdet med kommunen om løsning af opgaver på det sociale område.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde samt borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller ønsker at være det. 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 7. april 2017 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, frivillige foreninger samt enkeltpersoner, der tager initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter. 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 24-02-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her