Pulje: Dækning af initialomkostninger ved implementering af bostøttemetoder

29-08-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til kommuner, der ønsker at omlægge indsatsen for voksne borgere med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfrist: 13. oktober 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5,5 mio. kr. som kan søges i forbindelse med implementering af tre konkrete metoder på voksenområdet. Metoderne er Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog (ÅD). Støtten gives til dækning af initialomkostninger ved at omlægge indsatsen.

Ansøgningspuljen er afsat som en del af satspuljeaftalen for 2017 ”Aftale om stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet for 2017”.

Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til at reducere økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive metoder.

Målgruppen er voksne borgere med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder, der har behov for støtte i eget hjem.  

Kommunernes arbejde med at omlægge en indsats vil blive understøttet via rådgivnings- og implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 13. oktober 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 29-08-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her