Præcisering af servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag

21-02-2017

Børne- og Socialministeriet har præciseret, at udlændinge med processuelt opholdsgrundlag er omfattet af servicelovens anvendelsesområde.

Det gælder som udgangspunkt for ansøgningspuljer, der udmøntes af Socialstyrelsen, at der kun kan ydes tilskud til målgrupper med lovligt ophold i Danmark. Denne afgrænsning følger den generelle praksis på tilskudsområdet og bygger på servicelovens anvendelsesområde jf. § 2.

Børne- og Socialministeriet (før: Social- og Indenrigsministeriet) har udarbejdet en analyse af servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag.

I analysen fastslås bl.a. den retsopfattelse, at en udlænding med processuelt ophold, dvs. en asylansøger eller ikkeasylansøger, der har ret til at opholde sig her i landet, mens udlændingens ansøgning om opholdstilladelse behandles, har lovligt ophold her i landet i servicelovens forstand.

Ved fremtidige afgørelser i Socialstyrelsens tilskudsadministration vil retsopfattelsen i denne analyse som udgangspunkt blive lagt til grund.

Ministeriets analyse af servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag (pdf)

Senest opdateret 21-02-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her