Orientering om klageadgang på Socialstyrelsens tilskudsområde

30-01-2017

Den 27. januar 2017 trådte en bekendtgørelse om afskæring af klageadgang på tilskudsområdet i kraft. Med bekendtgørelsen bringes retstilstanden i overensstemmelse med den tidligere praksis fra før august 2015, hvor ansvaret for tilskud på det sociale område lå i Børne- og Socialministeriets departement.

Socialstyrelsen varetager administrationen af tilskud på det sociale område og har kompetence til at fastsætte regler herom, herunder om klageadgang.

Socialstyrelsen offentliggjorde den 27. januar 2017 en bekendtgørelse om afskæring af klageadgang på styrelsens tilskudsområde. Bekendtgørelsen betyder, at man ikke kan klage over afgørelser, som Socialstyrelsen træffer i relation til ansøgningspuljer og driftstilskud på Børne- og Socialministeriets ressortområde. Der er fortsat klageadgang for udlodningspuljer.

Bekendtgørelsen har forud for offentliggørelsen været i ekstern høring. Høringsnotatet kan læses på Høringsportalen:

Høringsnotat mv. om afskæring af klageadgang

Baggrunden for den nye bekendtgørelse

Med bekendtgørelsen bringes retstilstanden i overensstemmelse med den tidligere retstilstand fra før august 2015, hvor ansvaret for tilskud på det sociale område lå i Børne- og Socialministeriets departement, og hvor der ikke var klageadgang på afgørelser.

Fortsat tilsynsmulighed

Børne- og Socialministeriets departement vil som overordnet myndighed fortsat føre tilsyn med Socialstyrelsens forvaltning af tilskud.

Senest opdateret 30-01-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her