Nyt projekt skal støtte udsatte borgere i overgangen til job

09-03-2017

Jobcenter og socialforvaltning skal samarbejde om en integreret og intensiv indsats for borgeren. Det er tanken i et nyt projekt, der kombinerer jobfokus og socialfaglig støtte. Kommuner kan søge om at være med, når der inden sommer udmeldes en ansøgningspulje.

Borgere, der har funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, står i markant grad udenfor arbejdsmarkedet.

For at understøtte, at flere af disse borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse, er der igangsat et samarbejdsprojekt mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet indgår i satspuljeaftalen for 2017-20. Omkring syv kommuner får mulighed for at være med, når der inden sommer udmeldes en ansøgningspulje.

Jobfokus og socialfaglig indsats

Beskæftigelse er ikke blot et mål i sig selv, men kan som en del af en social indsats også være med til at understøtte udvikling, trivsel og mental sundhed for borgeren. Formålet med projektet er at afprøve en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, hvor borgeren får støtte af enten en mentor eller en bostøtte. Initiativet bygger på viden fra både det socialfaglige område og fra beskæftigelsesområdet.

I projektet lægges der vægt på, at socialforvaltningen og jobcenteret indgår et forpligtende samarbejde fra dag ét om et helhedsorienteret, intensivt og tidsafgrænset forløb for borgeren. Opgaven skal løses i et samarbejde mellem den gennemgående støtteperson, borgerens sagsbehandlere og en jobcentermedarbejder med kendskab til de lokale virksomheder.

Støtte til job, mestring og netværk

Den sociale indsats gives i kombination med et virksomhedsrettet forløb og kører i tre parallelle spor: 

  • Job: Borgeren støttes i at tro på egen arbejdsevne og i at falde til på arbejdspladsen. 
  • Mestring: Borgeren støttes i at mestre de problemer og udfordringer, som, borgeren oplever, er de væsentligste for at klare hverdagen med job. 
  • Netværk: Borgeren støttes i at opbygge og vedligeholde de private og professionelle relationer og netværk, der skal hjælpe borgeren i at fastholde den positive udvikling, efter at indsatsen er ophørt.

Fakta om projektet

Målgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med minimum et års ledighed. Det forventes, at initiativet sættes i gang i syv kommuner og får deltagelse af omkring 750 borgere, der optages løbende.

Projektkommunerne får rådgivning og vejledning, kompetenceudvikling af medarbejdere og redskaber til at understøtte indsatsen.

Pulje udmeldes i forsommeren 2017

Ansøgningspuljen udmeldes før sommerferien 2017 med ansøgningsfrist efter ferien. Der afholdes informationsmøder i juni måned.

Kontaktpersoner og mere information

Maja Tommerup Kleiner (projektleder),Socialstyrelsen,

Mona Kræmmer Nielsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 

Se projektbeskrivelsen på Socialstyrelsen.dk

Se nyheden på STAR.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

(Bemærk: Link til STAR.dk er rettet pr. 13. marts 2017)

Senest opdateret 14-08-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her