Nyt korps rådgiver om bedre dagtilbud for børn i udsatte positioner

06-04-2017

Nu kan dagtilbud og kommuner søge om et gratis forløb med et nyt korps af praksiskonsulenter, som rådgiver om, hvordan man bedst støtter børn i udsatte positioner. Der er fokus på både læring og trivsel.

I dag åbner Socialstyrelsen for ansøgninger om samarbejde med et nyt korps af pædagogiske praksiskonsulenter, som tilbyder gratis rådgivning og vejledning til dagtilbud og kommuner med børn i udsatte positioner. Det kan fx være børn, der har særlige udfordringer, eller kommer fra familier, der er præget af manglende overskud pga. sygdom eller sociale problemer. Det overordnede formål er at mindske den negative sociale arv.

Trygge læringsmiljøer

Praksiskonsulenterne skal rådgive om, hvordan man i dagtilbuddene kan skabe et læringsmiljø, som virker stimulerende og trygt også for børn i udsatte positioner, og hvordan det pædagogiske personale kan fremme trivsel og gode fællesskaber blandt børnene. Indsatsen er helhedsorienteret og vil komme alle børn i dagtilbuddet til gode.

Det nye konsulentkorps består af erfarne pædagoger, ledere og pædagogiske konsulenter med stærke vejledningskompetencer. Korpset tilbyder etårige rådgivnings- og vejledningsforløb samt miniforløb af ti timers varighed. De korte forløb er primært til private og selvejende dagtilbud, men kan også søges af kommuner og kommunale dagtilbud. Begge typer forløb foregår i tæt samarbejde med de involverede kommuner og dagtilbud.

De første forløb går i gang i august 2017. Derefter tilbydes nye forløb hvert halve år til og med 2019. Korpset forventes at nå ud til mindst 25 kommuner og et stort antal dagtilbud.

Baggrund for initiativet

Der blev med satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt 23 millioner kroner til et hold pædagogiske praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet. Holdet skal gennem praksisnær rådgivning og vejledning være med til at fremme viden og kompetencer hos det pædagogiske personale i børnehaver, vuggestuer og dagpleje og med en kommunal forankring.

Læs mere om de nye rådgivningsforløb til dagtilbud og kommuner

Senest opdateret 06-04-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her