Nye tal om plejefamilier

16-08-2017

En ny SocialAnalyse viser udbredelsen af generelt godkendte plejefamilier og sætter tal på opholdstyper, pladser og belastningsgrader. Alle data stammer fra Tilbudsportalen.

Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes eller i aflastning i rammer, der adskiller sig fra det pædagogiske opholdssted eller døgninstitutionen. 

En ny analyse om godkendte plejefamilier i Danmark tegner nu et overblik over plejefamilieområdet via en række data, der er trukket fra Tilbudsportalen.

Typer af plejefamilier og belastningsgrader

Det fremgår af analysen, at der i 2016 var i alt 6.769 godkendte plejefamilier, heraf 6.660 almindelige plejefamilier og 107 kommunale. Kommunale plejefamilier er i kraft af særlige kompetencer og kvalifikationer godkendt til at have særligt behandlingskrævende børn og unge i pleje. Analysen viser også den geografiske fordeling af de to plejefamilietyper.

Nogle anbragte børn og unge har behov for almindelig omsorg og opdragelse, mens andre er belastet i forskelligt omfang.

Alle plejefamilier er derfor godkendt til en af fire belastningsgrader, alt efter de udfordringer og behov, der er.  Analysen viser antallet af plejefamilier, der er godkendt på de forskellige niveauer, og hvordan de fordeler sig geografisk.

Analysen viser også antallet og den geografiske fordeling af plejefamilier, der er godkendt til hhv. dagophold, døgnophold og anbringelse.

Del af ny udgivelsesserie

Analysen om plejefamilier er del af Socialstyrelsens udgivelsesserie SocialAnalyse.

Se analysen: Plejefamilier i Danmark - udbredelse og godkendelse 

Se de tidligere udgivne SocialAnalyser 

Få mere at vide om Tilbudsportalen 

 

Senest opdateret 16-08-2017

Kontakt

Helle Wittrup-Jensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her