Nye redskaber til udvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling

26-10-2017

De nationale retningslinjer giver et fælles grundlag for at udvikle den sociale stofmisbrugsbehandling. Nu udgives en række redskaber og vejledninger, som kommunerne kan bruge til at arbejde med retningslinjerne.

Socialstyrelsen udgav i 2016 "Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling." Nu følges der op med en række redskaber og vejledninger, som skal gøre det nemmere for kommunerne at bruge de nationale retningslinjer lokalt og dermed udvikle deres egne behandlingstilbud.

Desuden udgives pjecen ”Behov for social stofmisbrugsbehandling – spørgsmål og svar”, der er målrettet borgere, som har brug for behandling, og deres pårørende.

Vejledning og redskaber til de nationale retningslinjer

Med det nye materiale får kommunerne hjælp til at anvende principperne og anvisningerne i de nationale retningslinjer lokalt. Materialet lægger op til, at kommunen afdækker deres egen aktuelle praksis og sætter fokus på udvikling af udvalgte områder.

Redskaberne er udviklet i samarbejde med de kommuner, som har været en del af styrelsens udviklingsforløb om den sociale stofmisbrugsbehandling. Redskaberne er derfor struktureret ud fra dette forløb, men kan også anvendes enkeltvis.

Materialet rummer:

    • Vejledning og skabelon til et spørgeskema til afdækning af styrker og udfordringer i praksis.
    • Vejledning og skabelon til et skema til panelmøde, som belyser en udvalgt del af praksis
    • Vejledning og eksempel til en forandringsteori, som giver et overblik over, hvilke aktiviteter der skal iværksættes for at opnår de ønskede forandringer i praksis.
    • Vejledning og eksempel på en udviklingsplan, som er et arbejdsredskab, der giver overblik over aktiviteter og delmål i processen, samt hvem der gør hvad og hvornår.


Se de nye redskaber til arbejdet med de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Gå til webudgaven af de nationale retsningslinjer

Hent pdf-udgaven af nationale retningslinjer 

Pjece til borgerne

Samtidig udgives en pjece, der i kort form informerer om den relevante lovgivning og oplyser om borgerens rettigheder i den sociale stofmisbrugsbehandling fra rådgivning til udskrivning.

Som borger kan man læse pjecen, hvis man overvejer at søge behandling for sit stofmisbrug, eller man kan læse den som pårørende til én, der måske har behov for stofmisbrugsbehandling.

Se pjece til borgere om social stofmisbrugsbehandling

Udviklingsforløb

Kommuner kan fortsat søge om et forløb til udvikling af kommunens sociale stofmisbrugsbehandling.

De nye redskaber er tænkt til kommuner, der vil arbejde på egen hånd med implementering af de nationale retningslinjer, men de kan også bruges i kombination med et udviklingsforløb.


Læs mere om udviklingsforløbene

Senest opdateret 26-10-2017

Kontakt

Dorte Venø Jakobsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her