Nye kurser landet over i samtaleredskabet Spillerum

31-05-2017

Spillerum er et samtaleredskab til pædagogisk personale og fagpersoner på dagtilbudsområdet. Redskabet styrker kompetencerne til at tale med børn om grænser og grænseoverskridende adfærd. Socialstyrelsen tilbyder både kurser til kommuner og enkeltpersoner.

Socialstyrelsen tilbyder et fagligt opkvalificeringsforløb, hvor pædagogisk personale i dagtilbud lærer at anvende samtaleredskabet Spillerum. Der tilbydes to typer kurser, der begge er gratis.

Spillerum - et samtaleredskab om grænser

Spillerum er et samtaleredskab, som støtter børn i at genkende, forstå, udvikle og sætte grænser, og se og respektere andres grænser. Børns evne til at sætte grænser og respektere andres grænser er med til at forebygge seksuelle overgreb.

Spillerum består af en samling billedkort, der viser forskellige hverdagssituationer. Situationerne udspiller sig omkring emnerne lyst, aktivitet, frivillighed, fantasi og omsorg. De beskæftiger sig også med kroppens sanser.

Det er en del af børns personlighedsudvikling at lære at skelne mellem lyst og ulyst, frivillighed og tvang, omsorg og overgreb m.m. Spillerum understøtter denne udvikling i et samspil med de voksne, barnet er i kontakt med.

To typer kurser i Spillerum

Det er en forudsætning for at bruge Spillerum, at den voksne har deltaget i et kursus i, hvordan redskabet bruges. Samtaleredskabet udleveres i forbindelse med kursusdeltagelse og kun her.

Socialstyrelsen tilbyder dels landsdækkende kurser for enkeltpersoner, dels kurser til kommuner, der ønsker at implementere Spillerum som en faglig metode i kommunens dagtilbud. Begge typer kurser henvender sig til pædagogisk personale og andre fagpersoner på dagtilbudsområdet.

Praktiske oplysninger om kurserne

Et kommunekurssus varer i alt fire dage, heraf to dages undervisning og senere to dages opfølgning. De to opfølgningsdage bruges til at følge op på, hvordan Spillerum implementeres i den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud. Kurset afholdes lokalt i den enkelte kommune.

Kommunekurserne kan rekvireres løbende indtil udgangen af 2018.

Mere information om kommunekurserne og adgang til ansøgningsskema

De landsdækkende kurser varer to dage. Der afholdes i alt fire kurser i hhv. København, Århus, Odense og Aalborg i sidste halvdel af 2017. Som noget nyt tilbydes et endags opfølgningskurs, for deltagere, der allerede har deltaget i et todages kursus. Opfølgningskurset indeholder erfaringsudveksling og sparring i forhold til den konkrete anvendelse af Spillerum.


Landskursus København d. 28. – 29. august 2017

Landskursus i Århus d. 6. – 7. september 2017
Landskursus i Odense d. 23. – 24. oktober 2017
Landskursus i Aalborg d. 27. – 28. november 2017

Opfølgningskursus d. 4. oktober 2017
Opfølgningskursus d. 16. november 2017

Senest opdateret 31-05-2017

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her