Ny organisation skal styrke arbejdet mod vold i nære relationer

08-06-2017

Lev Uden Vold har nu indledt sit arbejde mod partnervold og andre former for vold i nære relationer. Organisationen skal arbejde med akut hjælp, efterværn og vidensformidling.

Den helt nye organisation ”Lev Uden Vold” har netop indledt sit arbejde pr. 1. juni 2017. Organisationen varetager opgaven som national enhed mod vold i nære relationer, der er et initiativ under satspuljeaftalen for socialområdet 2017-2020.

Lev Uden Vold vil i sit arbejde og sine tilbud fremme en helhedsorienteret og samlet indsats mod vold i nære relationer. Det betyder bl.a., at tilbuddene vil omfatte både voldsudsatte og voldsudøvere af begge køn, ambulante indsatser og tilbud på kvindekrisecentre og specialiserede botilbud til mænd.

Organisationens arbejde og tilbud er rettet mod alle de forskellige typer af vold i nære relationer, der findes, herunder psykisk og fysisk vold, seksuelle overgreb, økonomisk kontrol, materielle ødelæggelser, æresrelateret vold, stalking og kærestevold.

Hvad skal Lev Uden Vold arbejde med?

Lev Uden Vold får fem hovedopgaver. Den nye organisation skal: 

    • Stå for en national hotline, hvor bl.a. personer, der er udsat for vold, kan ringe ind og søge råd og vejledning

    • Yde juridisk rådgivning, hvor bl.a. voldudsatte kan blive vejledt i juridiske problematikker, der kan følge med vold i nære relationer. Det kan fx være problematikker vedrørende skilsmisse eller samvær med børn.

    • Drive to elektroniske pladsoversigter, over kvindekrisecentre og mandecentre. Pladsoversigterne skal lægge grund for en effektiv udnyttelse af pladserne på landets krisecentre.

    • Indsamle og formidle viden. Gode praksiserfaringer i arbejdet med voldsudsatte skal indsamles og deles blandt både fagfolk og med offentligheden, bl.a. i den offentlige debat om vold. 

    • Tilbyde efterværnsaktiviteter til kvinder, mænd og deres medfølgende børn. Aktiviteterne vil have deltagelse af en psykolog.

Hvem står bag Lev Uden Vold?

Lev Uden Vold er etableret af et konsortium bestående af fem centrale organisationer på voldsområdet: LOKK, Danner, Fundamentet, Dialog mod Vold og Mødrehjælpen.

Konsortiet er valgt som leverandør af Socialstyrelsen og Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet efter en udbudsrunde i foråret 2017.

Viden og værktøjer - Socialstyrelsens sider om vold i nære relationer

 

 

Senest opdateret 08-06-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her