Ny kortlægning af multiple funktionsnedsættelser

06-02-2017

Få indsigt i de tilbud og metoder, som kommuner og regioner bruger i indsatsen for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Socialstyrelsen udgiver en ny kortlægning om en lille målgruppe med særlige behov.

Mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog er en målgruppe med et omfattende behov for hjælp og støtte.

De typiske og samtidige handicap er kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, udviklingshæmning, medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder. Som følge af kompleksiteten af deres funktionsnedsættelser er det generelt borgere, som har et særligt behov for en tværfaglig og specialiseret indsats.

Det eksisterende vidensgrundlag på området er imidlertid sparsomt, og det er baggrunden for den kortlægning, Socialstyrelsen nu udgiver. Kortlægningen beskriver bl.a. målgruppen og de tilbud og metoder, som kommuner og regioner bruger på området.

Kortlægningens resultater

Mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog udgør en relativt lille målgruppe. De indsamlede data til kortlægningen tyder på, at der er minimum omkring 2.000 børn, unge og voksne i målgruppen på landsplan. En del af respondenterne angiver, at der i løbet af de seneste fem år er sket en stigning.

Som led i kortlægningen er der foretaget et litteraturstudie, og det bekræfter, at der er begrænset forskning og dokumentation på området, fx om virkningsfulde indsatser. Det skaber en række udfordringer, bl.a. med at sikre, at fagpersoner får den rette viden om hvilke tilbud og metoder, der kan anvendes til fx at opnå kontakt, samspil og kommunikation med borgeren.

Den viden og de kompetencer, der findes, oppebæres især af fagfolk med solid praksiserfaring med børn, unge og voksne i målgruppen. Det kan medføre en risiko for, at vigtig viden om denne specialiserede og komplekse målgruppe af borgere går tabt med tiden.

Kortlægningen peger også på, at der er en stor mangfoldighed i de tilbud, indsatser og metoder, der anvendes til målgruppen. Indsatserne på børneområdet har generelt et mere udviklende og lærende sigte end de indsatser, der ydes til voksne, hvor der er et større fokus på pleje og omsorg.

Inspiration til arbejdet med målgruppen

Med kortlægningen ønsker Socialstyrelsen at skabe et fundament for fremtidig opbygning af større viden om børn og voksne med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog og egnede metoder og tilbud. Kommuner og andre aktører forventes at kunne lade sig inspirere af kortlægningen i deres specialpædagogiske arbejde med målgruppen.

Kortlægningen er baseret på en gennemgang af forskningslitteraturscreening fra 2014, en workshop med fagfolk samt kommuners og tilbuds besvarelser af to spørgeskemaer.

Kortlægning af området multiple funktionsnedsættelser - målgruppe, metoder og tilgange

Senest opdateret 07-02-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her