Ny kortlægning af ADHD og kriminalitet

11-12-2017

Borgere, der har afsonet en fængselsdom og som samtidig har ADHD, er mere psykosocialt belastede end andre, der har begået kriminalitet. De har også større risiko for recidiv. Det fremgår af en ny kortlægning, som VIVE har foretaget.

Borgere, der har fået en dom, er generelt en sårbar gruppe. Sammenlignet med almenbefolkningen har denne gruppe en større ophobning af negative livshændelser og psykosociale risikofaktorer. Hvis man samtidig har en opmærksomhedsforstyrrelse som ADHD, er man ekstra hårdt ramt på en række områder.

Det dokumenteres i en ny kortlægning, som VIVE har foretaget for Socialstyrelsen og Kriminalforsorgen.

Hvis man sammenligner kriminelle med og uden ADHD, viser undersøgelsen, at de, der har ADHD, oftere har psykiatriske vanskeligheder. De har sjældnere en uddannelse ud over grundskoleniveau, er hyppigere vokset op i socialt udsatte hjem og kommer hyppigere fra baggrunde med kriminalitet, anbringelse uden for hjemmet og forældre med psykiatriske diagnoser.

Øget risiko for ny kriminalitet

Ud over den psykosociale belastning har dømte med ADHD udfordringer, som relaterer sig til deres opmærksomhedsforstyrrelse, og som kan gøre det svært at få en almindelig tilværelse med uddannelse, job og familie til at hænge sammen. Det kan fx dreje sig om indre uro, koncentrationsbesvær og problemer med impulskontrol.

Kortlægningen peger også på, at ADHD er forbundet med en øget risiko for tilbagefald til kriminalitet. Hvis man én gang er dømt for kriminalitet, er risikoen for, at man bliver det igen, altså større, hvis man har ADHD. Misbrug eller afhængighed af rusmidler og manglende uddannelse er dog også væsentlige risikofaktorer.

Kortlægningen er bl.a. baseret på registerdata og en systematisk gennemgang af forskning på området.

Indsatser til dømte med opmærksomhedsforstyrrelse

Videnskortlægningen er foretaget i forbindelse med satspuljeprojektet ”Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse”.

Som led i dette projekt er Socialstyrelsen og Kriminalforsorgen i fællesskab ved at afprøve to canadisk-engelsk udviklede programmer, der har vist gode resultater over for målgruppen i udenlandske studier. Programmerne har til formål at ruste dømte med opmærksomhedsforstyrrelser til at tackle dagligdagens udfordringer og give dem et godt fundament for at mestre tilværelsen, efter de er løsladt.  

Hent rapporten: "Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse – viden og anbefalinger" 

Læs mere om satspuljeprojektet om resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelser

 

 

Senest opdateret 11-12-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her