Ny håndbog om forebyggelse af overgreb mod børn med handicap

01-06-2017

Hvordan forebygges, opspores og håndteres vold og seksuelle overgreb? Det beskrives i en ny håndbog, der har særligt fokus på børn og unge med funktionsnedsættelser. Bogen beskriver bl.a. de tegn og reaktioner hos børnene, som fagpersoner skal være opmærksomme på.

En ny udgivelse fra Socialstyrelsen beskriver, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer overgreb - og mistanke om overgreb - mod børn og unge, der har et fysisk eller mentalt handicap. Håndbogen beskriver både håndtering af voldelige og seksuelle overgreb.

Udgivelsen er en håndbog til fagpersoner, der arbejder med børn med funktionsnedsættelser, fx på botilbud. Den er tænkt som et værktøj i det daglige, pædagogiske arbejde, og kapitlerne kan derfor læses uafhængigt af hinanden.

Handling og opmærksomhed

Det er afgørende, at institutioner, der møder børn med funktionsnedsættelser, er bevidste om, hvilke tegn og reaktioner, der kan være udtryk for, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. 

Håndbogen og de tilhørende dialogkort er med til at sætte området i fokus og giver gennem cases, skabeloner og refleksionsøvelser konkrete redskaber til at arbejde systematisk med forebyggelse, opsporing og håndtering.

At arbejde med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb område kan være udfordrende. Den enkelte medarbejder kan opleve sine egne grænser udfordret og komme i tvivl sine handlemuligheder. Håndbogen kommer blandt mange andre emner rundt om dette. 

Med udgivelsen følger en skabelon til udarbejdelse af en lokal politik for den forbyggende indsats på den enkelte institution.

Gå til håndbogen om forebyggelse af overgreb

Tre små introduktionsfilm

Der er også udarbejdet tre små videoer, der introducerer til området.

Gå til de tre videoer om forebyggelse af overgreb

Børn med handicap er særligt udsatte

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - har netop (31. maj 2017) udgivet en undersøgelse om omfanget af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap. Undersøgelsen viser, at børn og unge med fysiske eller mentale handicap oplever oftere at blive udsat for overgreb end andre børn og unge. 

Undersøgelsen er udarbejdet parallelt med Socialstyrelsens håndbog.

SFIs undersøgelse af overgreb mod børn med handicap


 

Senest opdateret 01-06-2017

Kontakt

Signe Danø Andersen
Faglig leder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her