Ny guide til lokale retningslinjer for magtanvendelse

20-12-2017

Det er afgørende, at fagpersoner ved, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med magtanvendelse overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Få inspiration til udarbejdelse af lokale retningslinjer i ny guide.

Socialstyrelsen har udarbejdet en guide til kommuner og regioner om magtanvendelse på voksenområdet.   

Guiden giver inspiration til, hvordan man kan udarbejde lokale retningslinjer om magtanvendelse i forhold til med personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det kan fx dreje sig om borgere med udviklingshæmning, hjerneskade, psykiske vanskeligheder, demens mv.

Grundlæggende viden og lokale procedurer

Det er afgørende, at ledere og medarbejdere dels har kendskab til, hvordan magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse kan forebygges og begrænses.  Og dels har viden om, hvornår magtanvendelse må finde sted, og hvad de skal gøre før, under og efter en magtanvendelse.

Kommunale eller regionale retningslinjer for magtanvendelse kan give både den grundlæggende viden om området og de lokale procedurer til ansatte, der arbejder med borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.  

Nye retningslinjer eller revision

Guiden kan både bruges til at udarbejde nye lokale retningslinjer for magtanvendelse og til at revidere eksisterende retningslinjer. Guiden indeholder bl.a. forslag til centrale elementer, der kan indgå i de lokale retningslinjer, eksempler og væsentlige overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjerne.
 
Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse til kommuner og regioner   
       

Senest opdateret 20-12-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her