Ny antologi om samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet

19-01-2017

Interesserer du dig for relationen mellem det offentlige og civilsamfundet? Socialstyrelsen udgiver en antologi med fokus på partnerskaber og andre nye former for samarbejde om støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Ti projekter landet over har gennem tre år arbejdet med at udvikle nye sociale indsatser gennem partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet. Målgruppen har været mennesker med psykiske vanskeligheder, og formålet har været at skabe nye veje til inklusion og deltagelse i hverdagslivet.

Socialstyrelsen udgiver nu en antologi, som indeholder otte artikler med forskellige perspektiver på området. Udgivelsen rummer cases og evalueringer af projekterne, hvor der præsenteres viden om projekternes erfaringer og resultater. Der indgår også forskningsartikler, som sætter fokus på forskellige samarbejdsformer mellem det offentlige og civilsamfundet.

Virksomme indsatser

Projekterne har afprøvet en vifte af indsatser i forhold til målgruppen – eksempelvis en ”følgeven-ordning”, hvor borgere med psykiske lidelser blev fulgt til fritidsaktiviteter. Et andet projekt havde fokus på peer-to-peer – altså at en borger får støtte fra en, der har været i samme situation.

Evalueringen af projekterne peger på, at indsatserne generelt har haft en positiv betydning for deltagerne. De oplever bl.a., at de har fået mere positivt indhold i deres hverdagsliv.

Viden om nye samarbejdsformer

Antologien giver endvidere viden om samskabelse, samproduktion og partnerskaber. Begreberne bliver beskrevet i et historisk perspektiv, og man kan blive klogere på nogle af de dilemmaer og muligheder, der kan opstå i tværsektorielle samarbejder. Der præsenteres 10 gode råd til offentlige parter, der vil inddrage og samarbejde med den frivillige sektor og bud på, hvordan udviklingsprojekter kan forankres. 

Antologien henvender sig til dem, der ønsker at blive klogere på forskellige samarbejdsformer mellem det offentlige og civilsamfundet. Den henvender sig også til fagpersoner i praksis, der specifikt arbejder med mennesker med psykiske vanskeligheder, og som gerne vil have inspiration til nye indsatser og måder at organisere arbejdet på.

Antologi: Partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet - støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder 

Senest opdateret 19-01-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her