National YLS/CMI-dag

27-09-2017

Arbejder du med forebyggelse af kriminalitet? Socialstyrelsen afholder national YLS/CMI-dag 1. november. Dagen henvender sig både til brugere af redskabet YLS/CMI og andre, som arbejder med kriminalitetstruede og unge med en kriminel adfærd.

Socialstyrelsen inviterer til en national YLS/CMI-dag 1. november. Formålet med dagen er bl.a. at danne netværk og give rum for erfaringsudveksling på tværs af kommuner og institutioner, som enten allerede arbejder med dokumentationssystemet YLS/CMI, eller som er interesserede i at bruge det.

Hvad er YLS/CMI?
Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS/CMI) er et valideret redskab, som anvendes til at vurdere risiko for recidiv (tilbagefald) for 12-17 årige unge, som er kriminalitetstruede eller har en kriminel adfærd.

YLS/CMI kan både bruges til screening, planlægning og dokumentation og kan derfor være et godt redskab til at målrette indsatsen og dokumentere, om den unges risiko for kriminel adfærd reduceres eller øges.

Dagen vil byde på fælles drøftelser om erfaringerne omkring implementering, og succeser og udfordringer ved brugen af YLS/CMI. Redskabet vil blive anvendt på en dansk case, og der vil være oplæg om den nyeste viden om YLS/CMI og om kriminalforsorgens anvendelse af screeningsredskabet LS/RNR, som er målrettet borgere over 18 år.

Dagen henvender sig både til certificerede brugere, trænere og til andre fagpersoner, der er interesserede i at få kendskab til YLS/CMI. 

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfristen er 23. oktober. Der er plads til ca.40 deltagere, og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. Det er grats at deltage.

Yderligere oplysninger og tilmelding til national YLS/CMI-dag

I pjecen ”Ud af ungdomskriminalitet” finder du en mere generel beskrivelse af brugen af YLS/CMI og de tilhørende elektroniske indberetning- og afrapporteringssystemer.

Læs mere om redskabet YLS/CMI  

 

Senest opdateret 27-09-2017

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her