National konference om FIT

03-10-2017

Vi sætter fokus på de danske erfaringer med Feedback Informed Treatment. Kom til konference 23. januar 2018 og hør om brug og implementering af meta-metoden FIT. Hvad går godt, og hvad er svært?

FIT – Feedback Informed Treatment  – er en meta-metode og kan derfor anvendes uafhængig af specifik målgruppe, behandlingsmetoder, referencerammer og pædagogiske tilgange. Formålet er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af forskellige indsatser og metoder på det sociale område.

Nu afholdes for første gang en national konference med fokus på brugen og implementeringen af metoden i dansk kontekst. Socialstyrelsen og COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) byder velkommen til en dag for alle, der arbejder med FIT - eller overvejer at gøre det - og som er interesseret i at høre om andres konkrete erfaringer.

Fokus for FIT konferencen

I dansk sammenhæng knytter FIT bl.a. an til kvalitetsudvikling, recovery-orientering og rehabilitering. Men hvordan kan man arbejde med at tilpasse FIT de lokale forhold? FIT involverer ikke blot praksis og borgerne, men også organiseringen af praksis. Implementering af FIT får derfor implikationer på flere niveauer.

Formålet med konferencen er at give dig og din organisation inspiration til arbejdet med FIT ved at høre, hvordan andre er kommet godt i gang, men også at lære af de barrierer, diskussioner og overvejelser, der kan være undervejs.

Praktiske oplysninger

Konferencen holdes 23. januar 2018 i det nye kultur- og konferencehus Odeon i Odense.

Det koster 1.900 kr. at deltage, og der er tilmeldingsfrist 15. december.

Tilmelding foregår via COKs hjemmeside, hvor man også kan finde programmet for dagen og mere detaljerede oplysninger:

Yderligere oplysninger, program og tilmelding


Senest opdateret 03-10-2017

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her