Mange udsatte unge får hjælp til overgangen til voksenlivet

13-09-2017

Seks ud af ti unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson, modtager efterværn. Det viser en omfattende undersøgelse, der også ser på kommunernes kriterier og de unges ønsker.

Efterværn er tilbud, som kommunerne kan tilbyde unge indtil det 23. år, hvis de har været anbragt eller haft en fast kontaktperson op til det 18. år. Formålet med efterværn er at hjælpe de unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv, fx i forhold til uddannelse, beskæftigelse og anskaffelse af selvstændig bolig.

Nu udgives en omfattende undersøgelse, der både ser på de unge, der modtager efterværn, kommunernes praksis og de unges egne ønsker om hjælp.

Langt hovedparten af de unge får hjælp

>Undersøgelsen, der er udarbejdet af Deloitte for Socialstyrelsen, viser, at ca. 60 pct. af de unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson før det 18. år, modtager en eller flere efterværnsydelser.

For de flestes vedkommende forlænges ydelsen, så de fortsætter med at have en fast kontaktperson eller fortsat kan bo på et anbringelsessted. Efterværn i form af udslusning eller anden støtte, fx psykologsamtaler eller netværksgrupper, gives kun i begrænset omfang.

De unge, der ikke modtager efterværn, får ofte anden form for hjælp. Deloitte skønner således, at ca. halvdelen af denne gruppe modtager hjælp efter servicelovens voksenbestemmelser efter det 18. år. Det estimeres, at mellem 8 og 14 procent uden efterværn har takket nej til et efterværnstilbud.

Kommunerne har forskellige kriterier

Når sagsbehandlere vurderer, om de unge har behov for og kan profitere af efterværn, anlægges der i kommunerne forskellige perspektiver. I nogle kommuner er vurderingen baseret på, at de unge skal komme i uddannelse og beskæftigelse og blive fri af det kommunale system. I andre lægges der også vægt på sociale kompetencer og netværk.

De unge oplever først og fremmest, at de har behov for hjælp til at klare personlige udfordringer og til at håndtere deres økonomi. En meget stor del af de unge peger også på et behov for hjælp til at starte eller blive fastholdt i en uddannelse.

Undersøgelsen bygger på et omfattende datamateriale, herunder registerdata for ca. 27.000 unge i målgruppen, spørgeskemaundersøgelser og gennemgang af 245 efterværnssager.

Erfaringsopsamling for 16 projekter

Samtidig med undersøgelsen udgives en erfaringsopsamling. Den er baseret på 16 efterværnsprojekter, der kan hjælpe nuværende og tidligere anbragte unge med at udvide deres kontakter til både jævnaldrende med samme erfaringer og ressourcestærke voksne.

Overordnet viser erfaringsopsamlingen, at projekterne har held med at styrke de unges netværk og sociale kompetencer.

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet. Undersøgelse af efterværnsområdet i Danmark

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet. Erfaringsopsamling på baggrund af pulje til efterværn og netværksgrupper.

Senest opdateret 13-09-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her