Lær om voksenansvar og om forebyggelse af ungdomskriminalitet

13-03-2017

Socialstyrelsens kursustilbud, Børnekataloget, udvider med tre nye kurser. Der tilbydes et kursus om voksenansvar og forebyggelse af magtanvendelse overfor anbragte børn og unge og to kurser om forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Socialstyrelsen har i samarbejde med VIA University College og SPUK ApS udviklet et nyt videnskursus og to nye praksiskurser i Børnekataloget. Videnskurserne varer en dag, og praksiskurserne fem dage med har fokus på omsætning af viden og færdigheder til praksis.

Voksenansvar overfor anbragte børn og unge

Kurset er et et-dags videnskursus, der er målrettet myndighedssagsbehandlere, og handler om lov om voksenansvar overfor anbragte børn og unge. Loven trådte i kraft 1. januar 2017.

Kurset giver sagsbehandlere og ledere på anbringelsesområdet viden om bestemmelserne i voksenansvarsloven og det særlige ansvar, som den anbringende myndighed har, for at anbringelsesstederne har de fornødne indgrebsmuligheder til at drage omsorg overfor døgnanbragte børn og unge.

Der præsenteres redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven, og deltagerne bliver i stand til, som et led af det personrettede tilsyn, at forholde sig aktivt til, hvordan anbringelsessteder mestrer deres voksenansvar.

Undervisningsformen er en kombination af oplæg, praktiske eksempler og cases. 

Der tilbydes otte kurser om voksenansvar i løbet af 2017.

Se datoerne og læs mere på VIAs hjemmeside om kurset om voksenansvar

Systematisk forebyggelse af ungdomskriminalitet

Kurset er et fem-dages praksiskursus og henvender sig til kommuner og sociale tilbud, som ønsker at styrke den systematiske forebyggelse af ungdomskriminalitet, herunder også rocker- og bandegrupperinger.

Praksiskurset introducerer deltagerne til at arbejde systematisk med risiko- og beskyttelsesfaktorer i praksis. Deltagerne undervises også i det validerede redskab Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI), som de certificeres i. Kurset tager udgangspunkt i den rekvirerende kommunes egen praksis og organisering på området og de udfordringer, der måtte være.

Læs mere på VIAs hjemmeside om kursus om systematisk forebyggelse af ungdomskriminalitet 

Samarbejde og netværk i forebyggelse af ungdomskriminalitet

Kurset er et fem-dages praksiskursus og henvender sig til kommuner, der har udfordringer med ungdomskriminalitet eller unge, som enten indgår i eller er i risiko for at blive en del af rocker- eller bandegrupperinger. Målgruppen for kurset er ledere og medarbejdere i kommuner og sociale tilbud, der arbejder med forebyggelse af ungdomskriminalitet og kriminalitetstruede børn og unge.

Kurset giver kommunen et godt afsæt for at arbejde med inddragelse af den unges familie og netværk og samarbejde med andre aktører i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Praksiskurset er baseret på forskningsbaseret viden om bl.a. risiko- og beskyttelsesfaktorer i forhold til kriminalitetstruede unge,

Læs mere på VIAs hjemmeside om kursus om samarbejde og netværk i forebyggelse af ungdomskriminalitet  

Praktiske oplysninger om kurserne

I 2017 har Børnekataloget udvidet kursusstederne til nu også at omfatte Aalborg, Esbjerg, Herning, Horsens og Roskilde. Det koster 400 kr. inkl. moms pr. deltager at deltage på et videnskursus. 

Praksiskurser kan løbende rekvireres. Kurserne er gratis at rekvirere, og de afholdes lokalt i den enkelte kommune. Kurserne tager udgangspunkt i kommunens praksis og udfordringer og er anvendelsesorienteret, så læringen implementeres i praksis.

Se den samlede liste på VIAs hjemmeside af kurser under Børnekataloget

Links er opdateret pr. 30. marts 2017. Red.

Senest opdateret 30-03-2017

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her