Lær at rådgive og behandle unge med misbrugsproblemer

23-08-2017

UNG Rusmidler er et tilbud om kompetenceudvikling til 15 kommuner, der ønsker at kvalificere deres indsatser til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. UNG Rusmidler er inspireret af behandlingsmodellerne U-turn og U18.

Når unge har et problematisk forbrug af rusmidler, er det meget ofte et symptom på mistrivsel, og det kræver derfor et helhedsorienteret ungesyn at give en rådgivning og en behandling, der møder de unges behov. Dette ungesyn er gennemgående i behandlingsmodellerne U-turn og U18, der nu har inspireret til kompetenceudviklingsforløbene UNG Rusmidler.

UNG Rusmidler er en del af en større indsats i Socialstyrelsen. Formålet er at udbrede veldokumenterede behandlingsmodeller til unge mellem 15 og 25 år, som har eller er ved at udvikle et problematisk forbrug af rusmidler.

Målet er, at flere unge kan få et målrettet, helhedsorienteret og effektivt tilbud, der støtter dem i at reducere eller stoppe brugen af rusmidler, styrker deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse og forbedrer deres relationer til familie og netværk.

Indhold og form

For mange kommuner kan det være en stor mundfuld at skulle implementere hele behandlingsmodeller. Derfor henvender UNG Rusmidler sig især til mindre kommuner.

Der udbydes i alt 3 kompetenceudviklingsforløb, der hver har plads til ca. 5 kommuner. Et forløb varer 1 år og består af fælles undervisningsdage samt lokal implementeringsstøtte i den enkelte kommune:

  • Forløb 1: november 2017 - oktober 2018
  • Forløb 2: april 2018 - marts 2019
  • Forløb 3: november 2018 - oktober 2019

For at kunne deltage i UNG Rusmidler skal hver kommune bidrage med:

  • Minimum 3 medarbejdere og den leder, der er ansvarlig for ungebehandlingen
  • Etablering af en lokal styregruppe, bestående af ledere på området
  • Tid til forberedelse, undervisning, afprøvning, implementering og dokumentation.

Praktiske oplysninger om UNG Rusmidler

Kompetenceudviklingsforløbene er gratis og udbydes efter først til mølle-princippet, men udvælgelsen af medvirkende kommuner sker efter en fastlagt proces. Processen indeholder bl.a. et lokalt formøde med interesserede kommuner, hvor den enkelte kommunes behov og ønsker bliver afdækket og drøftet. Den endelige udvælgelse af kommuner til UNG Rusmidler foregår i tæt samarbejde med Socialstyrelsen.

Tilmelding og spørgsmål sker på mailen ung@pihl-inklusive.dk.

UNG Rusmidler udføres for Socialstyrelsen af SPUK og Pihl Inklusive sammen med konsulent Trine Ry og i samarbejde med U-turn, København kommune, og U18, Aarhus kommune.

Mere information om kompetenceudviklingsforløbene UNG Rusmidler på SPUKs hjemmeside

Se Socialstyrelsens beskrivelse af projektet UNG Rusmidler

Se Socialstyrelsens beskrivelse af det overordnede initiativ om udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Senest opdateret 23-08-2017

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her