Kursus for koordinatorer i ungdomssanktionen

28-03-2017

Socialstyrelsen afholder i 2017 to kursusforløb målrettet koordinatorer for unge, der er idømt ungdomssanktion. Kurserne er opkvalificerende og holdes i maj og november.

I 2017 afholder Socialstyrelsen igen opkvalificerende kurser for koordinatorer for unge, der er idømt ungdomssanktion.

Der afholdes to identiske forløb, ét i foråret 29.-30. maj og igen til efteråret 2.-3. november. Kurserne afholdes som internat over to dage.

Kurserne skal bidrage til, at indsatsen over for unge, som er idømt en ungdomssanktion, bliver mere målrettet, koordineret og sammenhængende og får et større fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Kursisterne får viden om sanktionsforløbet og dets muligheder og begrænsninger. Der er også fokus på forhold, der har vist sig at skabe særlige udfordringer. Et tredje element er koordineringsarbejdet, herunder afholdelse af netværksmøder.

Målgruppen for kurserne er personer, der allerede er ansat som koordinatorer eller forventer at blive det.

Tilmelding og infomation -  kurset i maj 2017

Tilmelding og information - kurset i november 2017

Generel information om ungdomssanktionen

Senest opdateret 30-03-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her